Funkce lesního správce:

 • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
 • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
 • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
 • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
 • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
 • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
 • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
 • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu


Více zde: https://www.spravalesu-olh.cz/sluzby/spravalesu/

Funkce lesního správce:

 • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
 • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
 • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
 • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
 • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
 • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
 • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
 • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu


Více zde: https://www.spravalesu-olh.cz/sluzby/spravalesu/

Správa lesů

Funkce lesního správce:

 • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
 • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
 • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
 • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
 • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
 • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
 • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
 • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu


Více zde: https://www.spravalesu-olh.cz/sluzby/spravalesu/

Funkce lesního správce:

 • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
 • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
 • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
 • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
 • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
 • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
 • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
 • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu


Více zde: https://www.spravalesu-olh.cz/sluzby/spravalesu/

Zpracování žádostí na čerpání prostředků z dotačních programů

 • zpracováváme žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
 

Výkup a prodej dřevní hmoty

 • při nabídce či poptávce dřevní hmoty kontaktujte Ing. Romana Macénka, tel.: +420 603 426 624
 

Služby v lesnictví, pěstební činnost

 • příprava holin k zalesnění ručně i mechanicky pomocí lesních fréz
 • stavba oplocení malých porostů vč. dodání pletiva
 • kompletní zalesnění vč. zajištění stromků
 • nátěry, postřiky vč. aplikace
 • ožiny
 

OLH - odborný lesní hospodář

Výkon funkce lesního hospodáře:

 • po dohodě s vlastníkem lesa jej zastupuje ve styku se zpracovatelem lesních hospodářských osnov (dále jen "LHO"), nebo lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), zejména při získávání podkladu a uplatňování záměrů vlastníka lesa
 • průběžně sleduje stav lesa v obvodě, poskytuje poradenskou činnost při prevenci v ochraně lesů a upozorňuje vlastníka lesa na škody způsobené zvěří a škody způsobené dalšími škodlivými činiteli v návaznosti na jeho povinnosti vyplývající z §32-ZoL na výskyt škodlivých činitelů a navrhuje mu nezbytná opatření. Po dohodě s vlastníkem lesa vyznačuje kůrovcovou hmotu k asanaci
 • na žádost vlastníka lesa mu poskytuje poradenskou činnost při zajišťování a provádění činnosti vyplývajících z LH0 nebo LHP, zejména při plnění zalesňovací povinnosti v ploše i dřevinné skladbě
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti dotací a potvrzuje provedení dotovaných výkonů podle směrnic a poskytování dotací
 • po dohodě s vlastníkem lesa průběžně soustřeďuje podklady a vede lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení LHO nebo LHP a o provedení obnově lesa v jednotlivých porostech a předává ji vlastníkovi lesa v termínu umožňujícím splnit jeho    povinnost předkládání souhrnných údajů podle par. 40 ZoL.

 

Funkce lesního správce:

 • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
 • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
 • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
 • přejímky výchovných zásahů, pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
 • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
 • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
 • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
 • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu

 

Projekty zalesnění

Vypracování projektu zalesnění zemědělských půd, spolupráce při podání žádosti o dotace, pomoc s realizací a zajištěním materiálu.

Ukázka realizace: původní stav, určení HS a SLT, projekt

     

Realizace

Rok po realizaci

Správa lesů

Funkce lesního správce:

 • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
 • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
 • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
 • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
 • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
 • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
 • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
 • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu


Více zde: https://www.spravalesu-olh.cz/sluzby/spravalesu/

Správa lesů

Funkce lesního správce:

 • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
 • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
 • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
 • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
 • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
 • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
 • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
 • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu


Více zde: https://www.spravalesu-olh.cz/sluzby/spravalesu/

Správa lesů

Funkce lesního správce:

 • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
 • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
 • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
 • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
 • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
 • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
 • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
 • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu


Více zde: https://www.spravalesu-olh.cz/sluzby/spravalesu/

Funkce lesního správce:

 • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
 • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
 • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
 • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
 • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
 • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
 • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
 • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu


Více zde: https://www.spravalesu-olh.cz/sluzby/spravalesu/

 


Kontakt

www.spravalesu-olh.cz

Provozovna:
SPRÁVA LESŮ - OLH, s.r.o.
Areál Jelínkova chata
Nýrov 92
679 72 Kunštát

Sídlo:
Správa lesů-OLH, s.r.o.
Zemědělská 47
613 00 Brno


jednatel (p. Hrdlička)
Telefon: +420 602 350 046

výkup a prodej dřeva (Ing. Macének)
tel.: +420 603 426 624

technik (Ing. Jílek)
tel.: +420 732 450 860

lesník (p. Peša)
tel.: +420 776 138 509

ekonomka (pí Kubíčková)
tel.: +420 605 149 434Doporučujeme

07.04.2022 11:57

Ohrožuje využívání zbytků po těžbě stromů zásoby živin v lestních půdach?

Celý článek

—————

02.03.2022 13:44

Finanční příspěvek na hospodaření v lesích pro rok 2022, minimální počet dřevin na ploše

Celý článek

—————

02.03.2022 13:43

Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 2022-2026

Celý článek

—————

26.10.2021 10:25

Informace SVOLu o kůrovcových kompenzacích 2020

O příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020 požádalo více než 12 tisíc vlastníků. Jak víte, vláda schválila na tento účel částku pouze 3,6 mld. Kč.

Na základě jednání se SVOL ministr zemědělství rozhodl, že výše podpory vlastníkům postiženým kůrovcovou kalamitou bude ve větší míře směřována do nestátních lesů. U státních lesů bude výše podpory 90 Kč/m3 nahodilé těžby, u nestátních lesů 145 Kč/m3 nahodilé těžby.  

Návrh SVOL, aby ministerstvo rozprostřelo příspěvek do dvou let (z rozpočtu 2021 a z rozpočtu 2022), a zamezilo tak rapidnímu snížení sazby uvedené v zásadách pro poskytování příspěvku za rok 2020 (383 Kč/m3), označil ministr zemědělství na společném zářijovém jednání se SVOL za neuskutečnitelný.

Celý článek

—————

26.10.2021 10:17

Studie týkající se drcení klestu

V dokumentu naleznete výcuc z projektu Lesů ČR, a to VLIV DRCENÍ KLESTU NA RŮST SAZENIC SMRKU, BUKU A JEDLE.

V případě, že byste si chtěli přečíst celou studii, je k dispozici v sekci "dokumenty". Lesy České republiky.pdf (1,1 MB)

Celý článek

—————

26.10.2021 10:15

Vývoj těžeb a souší v jehličnatých porostech dle kůrovcové mapy v ORP

Celý článek

—————

22.09.2014 14:21

Razítka

Celý článek

—————


Kontaktujte nás