Správa lesů

Funkce lesního správce:

  • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
  • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
  • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
  • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
  • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
  • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
  • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
  • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu

Kontakt

www.spravalesu-olh.cz

Provozovna:
SPRÁVA LESŮ - OLH, s.r.o.
Areál Jelínkova chata
Nýrov 92
679 72 Kunštát

Sídlo:
Správa lesů-OLH, s.r.o.
Zemědělská 47
613 00 Brno


jednatel (p. Hrdlička)
Telefon: +420 602 350 046

výkup a prodej dřeva (Ing. Macének)
tel.: +420 603 426 624

technik (Ing. Jílek)
tel.: +420 732 450 860

lesník (p. Peša)
tel.: +420 776 138 509

ekonomka (pí Kubíčková)
tel.: +420 605 149 434