26.10.2021 10:25

Informace SVOLu o kůrovcových kompenzacích 2020

O příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020 požádalo více než 12 tisíc vlastníků. Jak víte, vláda schválila na tento účel částku pouze 3,6 mld. Kč.

Na základě jednání se SVOL ministr zemědělství rozhodl, že výše podpory vlastníkům postiženým kůrovcovou kalamitou bude ve větší míře směřována do nestátních lesů. U státních lesů bude výše podpory 90 Kč/m3 nahodilé těžby, u nestátních lesů 145 Kč/m3 nahodilé těžby.  

Návrh SVOL, aby ministerstvo rozprostřelo příspěvek do dvou let (z rozpočtu 2021 a z rozpočtu 2022), a zamezilo tak rapidnímu snížení sazby uvedené v zásadách pro poskytování příspěvku za rok 2020 (383 Kč/m3), označil ministr zemědělství na společném zářijovém jednání se SVOL za neuskutečnitelný.

—————

Zpět


Kontakt

www.spravalesu-olh.cz

Provozovna:
SPRÁVA LESŮ - OLH, s.r.o.
Areál Jelínkova chata
Nýrov 92
679 72 Kunštát

Sídlo:
Správa lesů-OLH, s.r.o.
Zemědělská 47
613 00 Brno


jednatel (p. Hrdlička)
Telefon: +420 602 350 046

výkup a prodej dřeva (Ing. Macének)
tel.: +420 603 426 624

technik (Ing. Jílek)
tel.: +420 732 450 860

lesník (p. Peša)
tel.: +420776 138 509

ekonomka (pí Kubíčková)
tel.: +420 605 149 434