OLH - odborný lesní hospodář


Výkon funkce lesního hospodáře:

  • po dohodě s vlastníkem lesa jej zastupuje ve styku se zpracovatelem lesních hospodářských osnov (dále jen "LHO"), nebo lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), zejména při získávání podkladu a uplatňování záměrů vlastníka lesa
  • průběžně sleduje stav lesa v obvodě, poskytuje poradenskou činnost při prevenci v ochraně lesů a upozorňuje vlastníka lesa na škody způsobené zvěří a škody způsobené dalšími škodlivými činiteli v návaznosti na jeho povinnosti vyplývající z §32-ZoL na výskyt škodlivých činitelů a navrhuje mu nezbytná opatření. Po dohodě s vlastníkem lesa vyznačuje kůrovcovou hmotu k asanaci
  • na žádost vlastníka lesa mu poskytuje poradenskou činnost při zajišťování a provádění činnosti vyplývajících z LH0 nebo LHP, zejména při plnění zalesňovací povinnosti v ploše i dřevinné skladbě
  • poskytuje poradenskou činnost v oblasti dotací a potvrzuje provedení dotovaných výkonů podle směrnic a poskytování dotací
  • po dohodě s vlastníkem lesa průběžně soustřeďuje podklady a vede lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení LHO nebo LHP a o provedení obnově lesa v jednotlivých porostech a předává ji vlastníkovi lesa v termínu umožňujícím splnit jeho    povinnost předkládání souhrnných údajů podle par. 40 ZoL.

Kontakt

www.spravalesu-olh.cz

Provozovna:
SPRÁVA LESŮ - OLH, s.r.o.
Areál Jelínkova chata
Nýrov 92
679 72 Kunštát

Sídlo:
Správa lesů-OLH, s.r.o.
Zemědělská 47
613 00 Brno


jednatel (p. Hrdlička)
Telefon: +420 602 350 046

výkup a prodej dřeva (Ing. Macének)
tel.: +420 603 426 624

technik (Ing. Jílek)
tel.: +420 732 450 860

lesník (p. Peša)
tel.: +420776 138 509

ekonomka (pí Kubíčková)
tel.: +420 605 149 434