Projekty zalesnění

Vypracování projektu zalesnění zemědělských půd, spolupráce při podání žádosti o dotace, pomoc s realizací a zajištěním materiálu.

 

Ukázka realizace: původní stav, určení HS a SLT, projekt                       

  

Realizace

Rok po realizaci