Projekty zalesnění

Vypracování projektu zalesnění zemědělských půd, spolupráce při podání žádosti o dotace, pomoc s realizací a zajištěním materiálu.

 

Ukázka realizace: původní stav, určení HS a SLT, projekt                       

  

Realizace

Rok po realizaci


Kontakt

www.spravalesu-olh.cz

Provozovna:
SPRÁVA LESŮ - OLH, s.r.o.
Areál Jelínkova chata
Nýrov 92
679 72 Kunštát

Sídlo:
Správa lesů-OLH, s.r.o.
Zemědělská 47
613 00 Brno


jednatel (p. Hrdlička)
Telefon: +420 602 350 046

výkup a prodej dřeva (Ing. Macének)
tel.: +420 603 426 624

technik (Ing. Jílek)
tel.: +420 732 450 860

ekonomka (pí Kubíčková)
tel.: +420 605 149 434